Przewody doktorskie

Trwające


Zakończone


mgr Katarzyna Górka
mgr Joanna Chojniak
mgr Paweł Krems
mgr Magdalena Kręcidło
mgr Kamil Gruntmajer
mgr Łukasz Kręcidło
mgr Adam Kapler
mgr Paweł Domagała
mgr Katarzyna Pochrząst
mgr Paulina Gradowska
mgr Joanna Kocot-Zalewska
mgr Kamila Nagrodzka
mgr Ewelina Wikarek-Paluch

Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Karolina Najwer
mgr Magdalena Cielniak
mgr Elżbieta Teschner